دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص افزایش یارانه تخصیصی به غذاهای طرح تاک

 تاريخ: 29/02/01

 به اطلاع دانشجویان محترم  میرساند که بنا بر پیشنهاد معاون محترم دانشجویی و موافقت رییس محترم دانشگاه، میزان یارانه تخصیصی به غذاهای طرح تاک از اول خرداد ماه ۱۴۰۱ به مبالغ زیر افزایش می یابد:

۱. غذای سنتی:   ۲۵۰۰۰۰ ریال
۲. غذای فوری (فست فود): ۱۸۰۰۰۰ ریال


مدیریت امور دانشجویان


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان