دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1401-1402

 تاريخ: 01/03/01

 اطلاعیه مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1401-1402 مطابق فایل پیوست می باشد.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی