دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دکتر اسماعیل فاتحی فر سرپرست دانشگاه صنعتی سهند روز1 خرداد ماه ۱۴۰۱ با معاونین و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفت‌وگو کرد.

 تاريخ: 02/03/01

 

دکتر اسماعیل فاتحی فر سرپرست دانشگاه صنعتی سهند روز یکشنبه 1 خرداد ماه ۱۴۰۱ با معاونین و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دیدار و گفت‌وگو کرد.
 
 
 
 

 
 

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی