دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 پویش ملی جهت داده برداری وسیع از امروز 2خرداد 1401در دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 02/03/01

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی