دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  اطلاعیه معاونت دانشجویی در خصوص برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در روز سه شنبه ۳ خرداد ماه

 تاريخ: 03/03/01

 🔰 با عنایت به اعلام تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه در روز سه شنبه ۳ خرداد ماه به علت آلودگی هوا, به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برنامه سرویس‌ها به شرح ذیل خواهد بود:

💢  تمامی سرویسهای قبل از ظهر از تبریز و خوابگاه محبی به دانشگاه تعطیل خواهد بود.

💢  سرویس از دانشگاه به طرف تبریز و خوابگاه محبی ساعت   11:00

💢  برنامه سرویسهای خوابگاه محبی به دانشگاه و بالعکس از ساعت 12 از طرف خوابگاه محبی مطابق برنامه فعلی دایر خواهد بود.

💢  برنامه سرویس های تبریز از ساعت 13:30 از طرف راه آهن مطابق برنامه فعلی دایر خواهد بود.


برنامه سرویس ها از لینک روبرو قابل مشاهده است.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان