دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، جناب آقای دکتر سیدعلیرضا طباطبایی نژاد به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب گردید.

 تاريخ: 07/03/01

 

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، جناب آقای دکتر سیدعلیرضا طباطبایی نژاد به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب گردید.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند،روز شنبه هفتم خردادماه، جلسه  معارفه سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه  با حضور دکتر فاتحی فر سرپرست محترم دانشگاه، معاون دانشجویی و همکاران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار گردید.
 
در این مراسم دکتر علیرضا طباطبایی نژاد به سمت سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب و از زحمات آقای دکتر خوش فطرت در طول دوران تصدی این مسئولیت تقدیر بعمل آمد.
 
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی