دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 خیلی مهم- اطلاعیه شماره3 ارزیابی آموزشی اساتید قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه

 تاريخ: 13/10/93

 

اطلاعیه شماره 3 ارزیابی آموزشی اساتید قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی
 
ضمن تشکر و قدردانی از دانشجویانی که تاکنون در ارزیابی آموزشی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 شرکت کرده اند بدینوسیله از آن دسته از دانشجویانی که تا این زمان موفق به ارزیابی اساتید دروس انتخابی خود نشده اند با توجه به اتمام زمان ارزیابی راس ساعت 24 روز شنبه مورخ 13/10/93، درخواست می شود با توجه به تاریخ شروع امتحانات در مورخ 14/10/93 هرچه سریعتر با مراجعه به سامانه آموزش نسبت به ارزیابی آموزشی اساتید خود اقدام نمایند. تذکر: شرکت کلیه دانشجویان در امر ارزیابی آموزشی اساتید الزامی می باشد. 

اداره آموزش- دفتر نظارت و ارزشیابی


 درج در سايت توسط : روابط عمومی