دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مهم-قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه (درهمه مقاطع تحصیلی)

 تاريخ: 16/02/96

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه (درهمه مقاطع تحصیلی)
 
با آرزوی موفقیّت برای شما دانشجویان محترم، بدین وسیله به اطّلاع می رساند مطابق ترمهای قبل و در راستای اجرای مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، ارزیابی آموزشی اساتید، در نیمسال دوّم سال تحصیلی96-95 توسط دفتر نظارت و ارزیابی انجام خواهد گرفت. لذا الزامی است کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی با مراجعه به سامانه آموزش، طبق برنامه زمانبندی ذیل، با انتخاب گزینه ارزشیابی، در  ارزیابی آموزشی اساتید دروس انتخابی خود (دروس نظری، عملی، نظری-عملی،تربیت بدنی و معارف) شرکت نمایند.
 
          نوع دروس        تاریخ شروع ارزیابی تاریخ اتمام ارزیابی
عملی و آزمایشگاهی شنبه - 96/02/23 چهارشنبه 96/03/03
نظری، نظری-عملی، معارف و تربیت بدنی دوشنبه 96/03/15
 
 
جهت کسب اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن داخلی 8238  و یا شماره مستقیم  8238-3345-041 تماس بگیرید. آدرس پست الکترونیکی این دفتر nezarat@sut.ac.ir
می باشد.
 
 
 مشارکت  شما  دانشجوی عزیز در  ارزیابی آموزشی  اساتید موجب ارتقاءسطح آموزشی وعلمی دانشگاه  خواهد  شد.
 
 
 
معاونت آموزشی دانشگاه -  دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


 درج در سايت توسط : روابط عمومی