دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه خیلی مهم-قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه (درهمه مقاطع تحصیلی)

 تاريخ: 13/03/96

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه ( در همه مقاطع تحصیلی)
 
بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به انجام ارزیابی آموزشی اساتید دروس انتخابی خود در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 اقدام نکرده اند می رساند، با توجه به اتمام زمان ارزیابی در ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 96/03/15 بمنظور جلوگیری از مشکلات بعدی برای این دانشجویان، تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به انجام ارزیابی آموزشی اساتید خود در بازه زمانی به شرح زیراقدام نمایند.

 

با آرزوی موفقیّت برای شما دانشجویان محترم، بدین وسیله به اطّلاع می رساند مطابق ترمهای قبل و در راستای اجرای مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، ارزیابی آموزشی اساتید، در نیمسال دوّم سال تحصیلی96-95 توسط دفتر نظارت و ارزیابی انجام خواهد گرفت. لذا الزامی است کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی با مراجعه به سامانه آموزش، طبق برنامه زمانبندی ذیل، با انتخاب گزینه ارزشیابی، در ارزیابی آموزشی اساتید دروس انتخابی خود (دروس نظری، نظری-عملی،تربیت بدنی و معارف) شرکت نمایند.
 
          نوع دروس        تاریخ شروع ارزیابی تاریخ اتمام ارزیابی
  شنبه - 96/02/23  
نظری، نظری-عملی، معارف و تربیت بدنی دوشنبه 96/03/15
 
 
جهت کسب اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن داخلی 8238  و یا شماره مستقیم  8238-3345-041 تماس بگیرید. آدرس پست الکترونیکی این دفتر nezarat@sut.ac.ir
می باشد.
 
 
 مشارکت  شما  دانشجوی عزیز در  ارزیابی آموزشی  اساتید موجب ارتقاءسطح آموزشی وعلمی دانشگاه  خواهد  شد.
 
 
 معاونت آموزشی دانشگاه- دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
دانشکده های مهندسی برق، شیمی، مواد، معدن، علوم پایه، عمران، پلیمر، مکانیک، مرکز آموزشهای مجازی و گروه معارف

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی