یکشنبه، 3 مهر 1401 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
اخبار
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

 


حوزه ریاست و روابط عمومی

نام عنوان واحد
آقای دکتراسماعیل فاتحی فر
    سرپرست دانشگاه
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای دکتر نادر راحمی
     رئیس دفتررياست و روابط عمومي
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای ابوالفضل زارع
    کارشناس مسئول هیات ممیزه
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای سعید ابراهیم پور
    متصدی اموردفتری
    حوزه ریاست و روابط عمومی
خانم ملیحه نظامی
    کارشناس مسئول روابط عمومی
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای حسین سبحانی
    کارشناس رسانه
    حوزه ریاست و روابط عمومی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،
 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه