دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سالن ورزشی دانشگاه نیمسال اول سالتحصیلی 96-95

 تاريخ: 25/07/95

 جهت مشاهده برنامه سالن ورزشی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://sut.ac.ir/sport/Downloads/94/S.pdf


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی