راهنمای کارورزی

دانشجویان قبل از اقدام به اخذ واحد کارورزی لازم است فایل راهنمایی دوره کارورزی دانشکده مهندسی پزشکی را به طور دقیق مطالعه کرده و سپس اقدام به اخذ واحد کنند.
به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • بعد از انتخاب واحد و تعیین استاد کارورزی، باید در اسرع وقت به استاد مربوطه مراجعه نموده و بعد از تأیید محل کار، راهنمایی های لازم جهت شروع کار را دریافت نمائید.
  • در جلسه توجیهی مربوط به آشنایی با هدف این دوره و نحوه آموزش صحیح در دوران کارورزی که از طرف دانشکده مهندسی پزشکی تشکیل خواهد شد شرکت نمائید.
  • راهنمایی‌های ذکر شده در فایل راهنمای دوره کارورزی (فرمت گزارش کارورزی) با دقت مطالعه نموده و مطابق با دستورالعمل تحت راهنمایی استاد مربوطه دوره را سپری نموده و ۱۰ روز قبل از اتمام مهلت نمره دهی گزارش خود را تحویل استاد مربوطه دهید.
  • در جلسه امتحانی و یا پرسش و پاسخی که توسط استاد مربوطه در زمان مقرر شده توسط ایشان تشکیل خواهد شد حاضر باشید و به سوالاتی که از گزارش کار و دوره سپری شده پرسیده خواهد شد پاسخگو باشید.
  • مسئولیت هرگونه تأخیر و یا عدم انجام هر کدام از موارد ذکر شده بر عهده دانشجو خواهد بود.

دانشجویان می‌توانند با اخذ موافقت از بیمارستان‌های درخواست کننده کارورزی و یا سایر شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی به همراه مستندات، جهت تأیید استاد راهنما تبادل نظر داشته باشند.

محل کارورزی در سال ۱۴۰۱ برای ۴۰ دانشجو با مرکز و سازمان‌های ذیل موافقت شده است.