هیئت رئیسه

آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

سمت: رئیس دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی - محیط زیست

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

آقای دکتر سید علیرضا طباطبائی نژاد

سمت: معاون پژوهش و فناوری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی نفت و گاز

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر سید علیرضا طباطبائی نژاد

آقای دکتر سید علیرضا طباطبائی نژاد

آقای حجت الاسلام رحیم شاهدی

سمت: مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فلسفه و کلام

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای حجت الاسلام رحیم شاهدی

آقای حجت الاسلام رحیم شاهدی

آقای دکتر محمدرضا کمالی

سمت: معاون اداری، مالی و پشتیبانی منابع

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی مکانیک

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا کمالی

آقای دکتر محمدرضا کمالی

آقای دکتر داود کاه فروشان

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی- محیط زیست

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر داود کاه فروشان

آقای دکتر داود کاه فروشان

آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

سمت: معاون دانشجویی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی مواد

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

آقای دکتر محمدرضا اطمینان فر

آقای دکتر احمد اکبری

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی برق - کنترل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر احمد اکبری

تلفن: ۰۴۱۱۳۴۵۹۳۳۴

آقای دکتر احمد اکبری

آقای دکتر سید شهاب طباطبائی مرادی

سمت: سرپرست دفتر رياست، روابط عمومي و امور هيات هاي امنا و مميزه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی نفت گرایش حفاری، مهندسی اکتشاف نفت

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای دکتر سید شهاب طباطبائی مرادی

آقای دکتر سید شهاب طباطبائی مرادی