هیئت امنا

آقای دکتر محمدعلی زلفی گل

سمت: وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيئت امنا؛

آقای دکتر محمدعلی زلفی گل

آقای دکتر محمد سلیمانی

سمت: قائم مقام وزير و رئيس مركز هيئت‌هاي امنا و هيئت‌هاي مميزه

آقای دکتر محمد سلیمانی

آقای دکتر روح‌الله رازینی

سمت: رئیس كميسيون دائمي هیئت امنا

آقای دکتر روح‌الله رازینی

آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

سمت: رئیس دانشگاه صنعتی سهند و دبير هيئت امنا

آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

آقای دکتر سجاد پاکزاد

سمت: سرپرست دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آقای دکتر سجاد پاکزاد

آقای علیرضا فلسفی

سمت: نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور

آقای علیرضا فلسفی

آقای دکتر محسن خجسته مهر

سمت: عضو هیئت امنا

آقای دکتر محسن خجسته مهر

آقای مهندس سیاوش درفشی

سمت: عضو هیئت امنا

آقای مهندس سیاوش درفشی

آقای دکتر محمدرضا چناقلو

سمت: عضو هیئت امنا

آقای دکتر محمدرضا چناقلو

دکتر علیرضا اکبری

سمت: عضو هیئت امنا

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا اکبری

دکتر علیرضا اکبری