دانشجویی

آخرین مهلت حذف تکدرس دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع کاردانی و کارشناسی می رساند مهلت ارسال درخواست حذف تکدرس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ از طریق فرآیند حذف اضطراری (تکدرس) در سامانه Sess خواهد بود.

ادامه مطلب